Analyysit ja vertailututkimukset

ip-label tarjoaa verkon suorituskykyanalyysejä ja vertailututkimuksia, joiden avulla yrityksen omaa suorituskykyä voidaan verrata kilpailijoiden toimivuuteen. Riippumattomat tarkastuksemme antavat todistettua tietoa sähköisistä palveluista yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin neuvotteluihin.    
Analyysit suorituskyvyn todellisesta tasosta
Tulokset
Analyysit suorituskyvyn todellisesta tasosta

Analyysit suorituskyvyn todellisesta tasosta

Luotettavan ulkopuolisen tahon tekemät vertailututkimukset kertovat, suoriutuuko teknologianne odotetulla tavalla ja missä kulkee hyvän laadun strateginen raja, joka on saavutettava kilpailukyvyn säilyttämiseksi. ip-label tekee tutkimuksia ja vertailututkimuksia, joiden avulla:

  • voidaan perustellusti asettaa uusi, tavoiteltava palvelutaso.
  • saadaan kohdennettuja tutkimuksia tietyiltä markkinoilta.
  • hankitaan toimitetusta laadusta faktoja sisäiseen tai ulkoiseen käyttöön

ip-label selvittää laajan mittausverkostonsa avulla yrityksen aseman kilpailijoihin nähden tietyllä markkina-alueella. ip-labelin lukuiset sopimukset kansainvälisten ja paikallisten operaattoreiden kanssa ovat osoitus riippumattomasta asemastamme, mikä takaa suorituskykymittausten puolueettomuuden ja oikeellisuuden.

 

Analyysien tekeminen

  • liiketoimintasektorin määrittäminen
  • käyttöä edustavien asiakastapahtumien määrittäminen
  • suorituskyvyn arvioiminen laajojen mittausten perusteella
  • suorituskyvyn ja saatavuuden vertailuanalyysi
  • järjestelmän vahvuuksien ja heikkouksien analysointi
Yhteystiedot
Tulokset

Tulokset

Projektin aikana pidettävissä säännöllisissä seurantapalavereissa käydään läpi ip-labelin toimittamat palvelut, vastataan asiakkaiden kysymyksiin, kerätään tietoja ja kerrottaan käytetyistä menetelmistä. Laadimme mittausjakson tuloksista yrityksen suorituskykytasoa kuvaavan raportin. Autamme kilpailukykytutkimusten tekemisessä tutkimalla yhdessä asiakkaan kanssa yrityksen palvelunlaadun todellista tasoa ja asianomaisilla markkinoilla odotettua tasoa.