Käyttäjäkokemuksen laatu

Kriittisten liiketoimintasovellusten suorituskyky ja saatavuus vaikuttavat suoraan yrityksen tuottavuuteen, myyntiin, imagoon ja maineeseen. Käyttäjäkokemuksen laadun mittauksella yrityksessä voidaan selvittää palveluiden suorituskyky käyttäjien näkökulmasta.  
Käyttäjäkokemuksen laatu
ip-labelin käyttäjäkokemuksen laadun valvonta
Käyttäjäkokemuksen laatu

Käyttäjäkokemuksen laatu – sillä käyttäjät ovat tärkeitä

Onko sovelluksellanne ‘tyypillinen käyttäjä’? Tuskin. Ovatko käyttäjät yrityksen henkilökuntaa vai ulkopuolisia ihmisiä? Ovatko he asiakkaita vai potentiaalisia asiakkaita vai yhteistyökumppaneita? Ovatko he mobiilikäyttäjiä vai toimistokoneiden äärellä? Ovatko he kaikkea tätä ja vielä paljon muuta? Ja mikä vielä tärkeämpää, ovatko he tyytyväisiä? Kuinka voit olla varma, että he käyttävät sovelluksianne hyvissä toimintaolosuhteissa? Kuinka voit tietää, että sovelluksenne on saatavana ja vastaa nopeasti käyttäjän pyyntöihin? Käyttäjäkokemuksen laatu on subjektiivista mittausta, jossa selvitetään toimitetun palvelun taso sellaisena kuin käyttäjä sen kokee. Käyttäjäkokemuksen laadun (Quality of experience, QoE) valvonta asettaa loppukäyttäjän liiketoiminnan ytimeen ja varmistaa, että tämä on tyytyväinen IT-osastonne toimittamiin palveluihin.

 

 

ip-labelin käyttäjäkokemuksen laadun valvonta

ip-labelin käyttäjäkokemuksen laadun valvonta

ip-label on Euroopan johtava kaikkien digitaalisten palveluiden loppukäyttäjälaadun mittaaja. Ratkaisumme laajentaa perinteistä palvelunlaatuajattelua, jossa keskitytään seuraamaan tuotantoketjun teknisiä elementtejä, kuten verkkotietokantaa, palvelimia jne. ip-label tarjoaa sekä aktiivisia että todellisiin käyttäjiin perustuvia valvontaratkaisuja kaikkien käyttäjien kokeman laadun mittaamiseen sovelluksesta ja käyttöympäristöstä (pilvipalvelut, mobiiliverkot jne.) riippumatta. Käyttäjäkokemuksen valvonnan avulla yritykset voivat parantaa sovellusten yleistä toimintaa ja lisätä siten käyttäjien tyytyväisyyttä. Tyytyväinen käyttäjä = Tyytyväinen tuottaja.

Aloita sovelluskäyttäjienne kokemusten parantaminen

Yhteystiedot