Käyttäjien valitusten takana piilevät ongelmat 

Käyttäjien valitukset voivat tunnetusti olla epäluotettavia tai epätarkkoja tiedonlähteitä. Kokemuksen subjektiivisuus yhdistettynä stressiin tai turhautumiseen sumentaa kuvaa. Objektiivisten näkemysten avulla voidaan käsitellä näitä kolmea asiaa: tosiasioita, käyttäjän kokemusta sekä käyttäjän turhautumista. Ekara voi auttaa!
LOPPUKÄYTTÄJÄKOKEMUS
OBJEKTIIVISET TIEDOT
Resurssit
LUE LISÄÄ EKARASTA
LOPPUKÄYTTÄJÄKOKEMUS

Vastauksen nopeuttaminen ja käyttäjän turhautumisen lievittäminen

Ekaran reaaliaikaiset konsolit ja hälytystoiminnot kertovat toiminnoista vastaavalle henkilökunnalle heti, kun ongelmatilanne ilmenee tai kun palvelutason kynnysarvot ylittyvät. Tiimit voivat puuttua ongelmaan nopeasti, joskus jopa ennen kuin käyttäjät huomaavat koko ongelmaa. Jos ongelmasta saadaan tieto vasta turhautuneiden käyttäjien ilmoitettua, että sovellukset ovat hitaita tai ”eivät toimi”, tuottavuus ja tyytyväisyys saavat selkäänsä.

Sillä välin yhteydenpitoa helpottaa se, että tiedetään tarkasti, milloin ongelmatilanne alkoi (ja päättyi). ”ip-labelin synteettisen valvonnan avulla pystymme ennakoivasti ilmoittamaan ongelmista tukipalvelullemme. Tämä parantaa yleistä viestintää ja vähentää ongelmien vaikutusta liiketoimintaamme”, kertoo kansallisen autoliiton IT-toiminnasta vastaava johtaja.

 

Ota yhteyttä
OBJEKTIIVISET TIEDOT

Objektiiviset ja tarkat tiedot sovelluksen käyttäjien kokemuksista

Ekara-hybridivalvonta antaa käsityksen siitä, kuinka hyvin sovellus toimii ja miten käyttäjät kokevat sen omassa kontekstissaan. Synteettinen valvonta testaa sovellusta ympäri vuorokauden automatisoiduilla tapahtumilla ja valvoo sovelluksen toimintaa kalibroidussa ympäristössä (runkoverkko jne.). Todellisten käyttäjien valvonta mittaa sovelluksen käyttäytymistä kunkin käyttäjän näkökulmasta, hänen laitteellaan, yhteyden tyypillä, käyttöjärjestelmän ja selaimen versioilla, maantieteellisellä sijainnilla ja kellonajalla.

Tämä kaksitahoinen näkökulma on ratkaisevan tärkeä, jotta voidaan ymmärtää sovellusten saatavuutta ja suorituskykyä valituksia varten. Yhdistämällä mittaukset molemmista valvontalähteistä saadaan mainio kokonaiskuva ja tarkat tiedot sovelluksen käyttäytymisestä sekä siitä, onko valituksen aiheeseen puututtava.