Kuormitustestaus

Varmistaa optimaaliset palvelut verkkosovelluksillenne  
Valmis ratkaisu
Käyttäjän näkökulma
Raportointi
Yhteystiedot
Valmis ratkaisu

Hahmota infrastruktuurinne todelliset rajat

ip-label testaa puolueettomana osapuolena käyttäjien kokemuksen sovellusalustallanne tunnistaen sen heikot kohdat ja antaen suosituksia sen optimoimiseksi.

Näiden tietojen avulla on helppo varautua saatavuusongelmiin tai pullonkauloihin ruuhkahuippujen aikana.

  • Täyttääkö sovelluksemme sille asetetut vaatimukset?
  • Toimiiko se huonommin kuin aikaisempi versio?
  • Onko sovelluksen arkkitehtuuri mitoitettu oikein odotetun kuormituksen hallitsemiseksi?
  • Kuinka virtualisointi vaikuttaa sovelluksen palvelulaatuun?

Ratkaisu testaa verkkosovellusten kyvyn kestää käytön lisääntymistä kuormittamalla ne murtumispisteeseen asti. Testien avulla tiedät aina sovellustenne skaalauspisteet.

TUTUSTU TUOTTEISIIMME
Käyttäjän näkökulma

Loppukäyttäjän näkökulma

Kuormitustestejä voidaan suorittaa sekä Intranetissä että Internetissä. ip-labelin kuormitustestien infrastruktuuri soveltuu kaikille yli 1 GB/s:n kaistaleveyksille.

Muista markkinoilla olevista kuormitustesteistä poiketen ip-labelin ratkaisu testaa ominaisuudet end-to-end-periaatteella kuormittaen sovellusta Internetin, siis käyttäjän, puolelta.

Raportointi

Raporttinäkymän rakenne voi olla liiketoiminta-, yleisö- tai analyysipohjainen

Kuormitustestaus kertoo, onko tavoitteenne saavutettu ja millä kokoonpanolla se onnistui. Tavoitteita voidaan mitata esimerkiksi tilausmäärällä tai uusien kävijöiden määrällä tunnissa.

Kuormitustestauksen avulla voidaan myös visualisoida kaikkien käyttäjämallien (skenaarioiden) kuormitusherkkyys. Juuri tämä osa mahdollistaa parhaiten sovellusten pullonkaulojen löytymisen.