Liiketoiminta- ja IT-osastojen välisen viestinnän parantaminen

Usein sanotaan, että IT-ihmiset ja muut kuin teknisesti orientoituneet ihmiset eivät ymmärrä toisiaan. Jotta kaikki tekijät saadaan mukaan yhteiseen projektiin, tarvitaan mittareita ja tavoitteita, joita jokainen ymmärtää. Yrityksen sisäinen viestintä on vaivatonta Ekaran dynaamisten hallintapaneelien ja muokattavien raporttien avulla. Koskaan ei ole ollut helpompaa käydä keskustelua sovellusten suorituskyvystä työtovereiden ja johdon kanssa!
LIIKETOIMINTA- JA IT-OSASTOT
MUOKATTAVAT RAPORTIT
Lisätietoja
LIIKETOIMINTA- JA IT-OSASTOT

Hallintapaneelit ja raportit tiedotusta ja viestintää varten

IT-johtajilta odotetaan perusteluja IT-palvelujen kustannuksille. IT-tiimien tarjoamien palvelujen arvo on siis mitattava. Indikaattoreiden on oltava yhtä ymmärrettäviä niin teknisille johtajille kuin liiketoimintayksiköiden vastaaville tahoille.

Tapahtumien reaaliaikainen valvonta

Hallintapaneeleissa on reaaliaikaista tietoa IT-osaston valvomien digitaalisten palvelujen toiminnasta eli sovellusten suorituskykymittareista. Lisäksi IT-tiimien suorituskykyä ongelmatilanteissa kuvaavat mittarit osoittavat liiketoiminnalle, miten arvokkaita palvelut ovat liiketoiminnalle.

Kehittyneet raportointiominaisuudet

Reaaliaikaisten hallintapaneelien lisäksi Ekaran muokattavissa olevat raportit sisältävät tietoja, jotka ovat ymmärrettäviä ja merkityksellisiä sekä liiketoiminnan johdolle että IT-johtajille. Sovelluksen suorituskykymittarit ovat linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa, jotta ne käyvät järkeen kaikille osapuolille.

Ota yhteyttä
MUOKATTAVAT RAPORTIT

Raportit puhuvat puolestaan

Ekaran raportointiominaisuudet on tehty mahdollisimman helppolukuisiksi, jotta yrityksessä voidaan viestiä raporttien kaikille käyttäjille tärkeistä asioista ymmärrettävästi. Ekaran raportteja voidaan mukauttaa. Kaavioita ja taulukoita järjestelemällä huomio keskitetään tärkeimpiin kohtiin. Synteettisen valvonnan ja todellisten käyttäjien valvonnan tulokset voidaan tietenkin koota yhteen raporttiin.

”Esitimme ip-labelin raportit johdollemme, mitä emme olleet juuri tehneet aiemmin. Raportteja arvostettiin suuresti, koska ne olivat todella selkeitä ja korostivat juuri haluamiamme asioita”, kuvaa eräs kansainvälisen puhelinyhtiön IT-johtaja.

Ekaran kehittyneet raportointiominaisuudet sisältävät koostetiedot valitulta ajanjaksolta. Raportit lähetetään automaattisesti valituille vastaanottajille. Energiayhtiön IT-johtaja kertoo, että hänen tiiminsä ”käyttävät näitä raportteja tapaamisissa sovellusten omistajien ja muiden osastojen tehokäyttäjien kanssa, kun tietyt kohdat täytyy tarkastaa”.

Ekara-raporteissa on tietojen visualisointityökaluja, ja ne ovat vapaasti muokattavissa. Jokainen raportti voidaan räätälöidä valottamaan tiettyjä kysymyksiä. Tiedot esitetään yksilöllisten tarpeiden mukaan. Ne kattavat erityistä huomiota kaipaavat ajanjaksot ja tiedot. Eräs julkisen palvelun verkkosivun omistaja toteaa, että hänen tekninen tiiminsä käyttää raportteja erityisesti viestintään huoltopalvelujen tarjoajien kanssa. ”Raportit vievät pohjan väittelyltä. Niissä näkyvät tiedot ovat objektiivisia.”

Lue lisää hallintapaneeleista