Newtest

Newtest on järjestelmä, joka mittaa kriittisten sovellusten laatua loppukäyttäjien käyttäjäkokemuksista lähtien. Mittaa käyttäjäkokemusten laatua kaikissa kriittisissä sovelluksissa avoin ratkaisu.
Newtest
KOKEILE ILMAISEKSI
Newtest

Mittaa kriittisten sovellusten tarjoamien käyttäjäkokemusten laatua

Mittaa käyttäjäkokemusten laatua kaikissa kriittisissä sovelluksissa avoin ratkaisu

Newtest on järjestelmä, joka mittaa kriittisten sovellusten laatua loppukäyttäjien käyttäjäkokemuksista lähtien. Ratkaisu mittaa ympäri vuorokauden kriittisten toimintojen saatavuutta, suorituskykyä ja vasteaikoja.

Strategisiin pisteisiin yrityksen järjestelmässä asennetut Newtest-robotit simuloivat säännöllisesti liiketoiminnan tapahtumia ja antavat siten suoran näkymän kriittisten sovelluspalveluiden saatavuuteen, vasteaikoihin ja suorituskykyyn

 

Toiminnan ytimessä

Newtestin ainutlaatuinen hierarkkinen luokitusjärjestelmä yhdistää IT-sovellusten rakenteen toimipisteen paikallisiin mukautuksiin.

Newtestin mittauksia voidaan verrata yrityksen teknisiin ja/tai liiketoiminnallisiin mittareihin, jolloin saadaan selville infrastruktuurin vaikutus ‘käyttäjän’ kokemaan palvelunlaatuun, tai niiden avulla voidaan yhdistää sovelluksen heikentynyt suorituskyky liiketoiminnan vähentymiseen.

 

Edut

Newtest mittaa vasteaikoja ja kaikentyyppisten sovellusten saatavuutta objektiivisesti ja valvoo kriittisiä tapahtumia ennakoivasti ympäri vuorokauden. Ratkaisu:

  • ilmoittaa suorituskyvyn heikentymisestä
  • nopeuttaa häiriöiden etsimistä ja korjaamista
  • priorisoi poikkeavuuksien prosessointia liiketoiminnan priorisointien mukaan
  • toimii itsenäisesti ja on täysin suojattu
  • tarjoaa keskitetyn hallinnoinnin ja ylläpitotoiminnan
Asiakasyritysten kertomuksia