Newtest

Newtest on järjestelmä, joka mittaa kriittisten sovellusten laatua loppukäyttäjien käyttäjäkokemuksista lähtien. Mittaa käyttäjäkokemusten laatua kaikissa kriittisissä sovelluksissa avoin ratkaisu.
Newtest
Newtest as a Service (NaaS)
KOKEILE ILMAISEKSI
Newtest

Mittaa kriittisten sovellusten tarjoamien käyttäjäkokemusten laatua

Mittaa käyttäjäkokemusten laatua kaikissa kriittisissä sovelluksissa avoin ratkaisu

Newtest on järjestelmä, joka mittaa kriittisten sovellusten laatua loppukäyttäjien käyttäjäkokemuksista lähtien. Ratkaisu mittaa ympäri vuorokauden kriittisten toimintojen saatavuutta, suorituskykyä ja vasteaikoja.

Strategisiin pisteisiin yrityksen järjestelmässä asennetut Newtest-robotit simuloivat säännöllisesti liiketoiminnan tapahtumia ja antavat siten suoran näkymän kriittisten sovelluspalveluiden saatavuuteen, vasteaikoihin ja suorituskykyyn

 

Toiminnan ytimessä

Newtestin ainutlaatuinen hierarkkinen luokitusjärjestelmä yhdistää IT-sovellusten rakenteen toimipisteen paikallisiin mukautuksiin.

Newtestin mittauksia voidaan verrata yrityksen teknisiin ja/tai liiketoiminnallisiin mittareihin, jolloin saadaan selville infrastruktuurin vaikutus ‘käyttäjän’ kokemaan palvelunlaatuun, tai niiden avulla voidaan yhdistää sovelluksen heikentynyt suorituskyky liiketoiminnan vähentymiseen.

 

Edut

Newtest mittaa vasteaikoja ja kaikentyyppisten sovellusten saatavuutta objektiivisesti ja valvoo kriittisiä tapahtumia ennakoivasti ympäri vuorokauden. Ratkaisu:

  • ilmoittaa suorituskyvyn heikentymisestä
  • nopeuttaa häiriöiden etsimistä ja korjaamista
  • priorisoi poikkeavuuksien prosessointia liiketoiminnan priorisointien mukaan
  • toimii itsenäisesti ja on täysin suojattu
  • tarjoaa keskitetyn hallinnoinnin ja ylläpitotoiminnan
Asiakasyritysten kertomuksia
Newtest as a Service (NaaS)

NaaS

Uuden tarjouksen nimi on varsin kuvaava ”Newtest as a Service”, koska se on Newtest-tarjous SaaS-muodossa. Ideana on tarjota Newtest-palvelin, jota ip-label isännöi ja jonka useat asiakkaat jakavat. Tämä Newtest-palvelin on kytketty robotteihin, jotka jatkavat toimintaansa kunkin asiakkaan toimipaikoilla.

Asiakkaan tarpeista riippuen ip-label voi ottaa vastuun Newtest-ratkaisun ylläpitämisestä kokonaan tai osittain – palvelinympäristöstä huolehtimisesta aina skenaarioiden kehittämiseen ja vakauttamiseen. Newtest as a Service -asiakkaat voivat siis luottaa siihen, että ip-labelin huippuasiantuntijat varmistavat ympäristön sujuvan toiminnan (kriittisten sovellusten suorituskykyongelmien valvonta ja analysointi). Tällöin asiakkaat voivat keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Tämä on paras tapa hyödyntää tehokas Newtest-ympäristö, joka on ajan tasalla uusimmista versioista ja kaikista saatavilla olevista vaihtoehdoista (DRP jne.) – lisäämättä yrityksen oman henkilökunnan työtaakkaa.

On mahdollista myös luoda räätälöityjä raportteja ip-labelin Dataviz-tarjouksella, joka voidaan yhdistää Newtest as a Service -palveluun.