Pilvipalvelut: selkeät, objektiiviset käyttäjäpuolen laatumittarit

Pilven yrityksille tuomien etujen pitäisi olla suurempia kuin pelko siitä, että yritys tulee riippuvaiseksi pilvipalvelujen tarjoajista. Molemmat osapuolet voivat käyttää sovellusvalvontaa, kapasiteetin mittausta ja konsultointipalveluja parantaakseen pilvipalveluiden toimittamien sovellusten laatua. Näin luodaan molempia osapuolia tyydyttävä liikesuhde.
LOPPUKÄYTTÄJÄKOKEMUS
OBJEKTIIVINEN KUVA KÄYTTÄJÄPUOLEN LAADUSTA
LOPPUKÄYTTÄJÄKOKEMUS

Palvelutasosopimuksen mittareiden täydentäminen käyttäjäpuolen hienojakoisilla mittauksilla

Yritysten, jotka isännöivät tietojärjestelmiään (IaaS, PaaS, SaaS) kokonaan tai osittain, on varmistettava, että sekä työntekijät että asiakkaat saavat hyvää palvelua. Pitävätkö pilvipalvelujen tarjoajat lupauksensa?

IT-johtajien on oltava erityisen valppaita sen suhteen, mitä mittareita mainitaan pilvipalvelun tarjoajan (AWS, Alibaba, Azure jne.) kanssa solmitussa palvelutasosopimuksessa. Syitä ovat esimerkiksi seuraavat:

  • Lyhyempiä kuin muutaman minuutin seisokkeja ja huoltoseisokkeja ei yleensä lasketa.
  • Palvelutasosopimuksen indikaattorit mitataan aivan datakeskuksen ulkopuolella. Tämä tarkoittaa, että mikään mittari ei dokumentoi käyttäjäpuolen kokemuksen laatua.
  • Asiakkaan on toimitettava ilmoitus ja todisteet pilvipalvelun tarjoajan mahdollisista puutteista.

Ohjelmistomme tarjoaa hienojakoisen saatavuuden ja seisokkiaikojen mittauksen monipilvisissä ympäristöissä. Testitaajuudet voidaan laskea minuutilleen, ja kaikki tämä tehdään loppukäyttäjän näkökulmasta.

 

OBJEKTIIVINEN KUVA KÄYTTÄJÄPUOLEN LAADUSTA

Selkeämpi ja objektiivisempi kuva käyttäjäpuolen laadusta pilvipalveluissa

Pilvipalvelujen tarjoajat haluavat tietää, kuinka hyvin niiden palvelut toimivat yritysasiakkaille. SaaS-, PaaS- ja IaaS-palvelujen tarjoajien päänvaivana on, että niiden täytyy valvoa omaa vaatimustenmukaisuuttaan. Valvonnassa ei kuitenkaan keskitytä loppukäyttäjäkokemukseen. Tämä voi johtaa väärinkäsityksiin asiakkaiden kanssa.

Asiakassuhde voi kukoistaa, kun kutsutaan objektiivinen kolmas osapuoli suorittamaan puolueettomia käyttäjäpuolen mittauksia. Kerromme palveluntarjoajille, noudattavatko ne kaikenlaisia pilvipalveluja koskevia palvelutasosopimuksiaan.

Näytämme pilvipalvelujen tarjoajille ja niiden yritysasiakkaille täsmälleen, missä ja milloin ongelmia esiintyy. Aina ongelmat eivät ole palveluntarjoajan syytä. Joskus taas ovat. Ainoa tapa saada se selville on puolueeton valvonta ja asiantuntija-analyysi.