Reaaliaikainen hälytys 24/7 

Tietojärjestelmistä on tulossa yhä monimutkaisempia. Tämä tarkoittaa yhä suurempaa ongelmatilanteiden määrää. Lisäksi mikä tahansa muutos, päivitys tai siirtyminen pilveen tuo mukanaan myös haasteita. Nykyään yritykset, jotka eivät valvo käyttäjäpuolta, tuhlaavat paljon aikaa ja energiaa yrittäessään ratkaista käyttäjien kohtaamia ongelmia. Onko ongelmat korjattava nopeammin ja ennakoivammin? Haluatko tietää reaaliaikaisesta ympärivuorokautisesta hälytyksestä? Sitten olet oikeassa paikassa!
ONGELMATILANTEIDEN RATKAISU
MUKAUTETUT HÄLYTYKSET
TUTUSTU EKARAAN
ONGELMATILANTEIDEN RATKAISU

Nopea ja ennakoiva ongelmatilanteiden ratkaisu

Ehkä sisäiset tai ulkoiset loppukäyttäjät valittavat, että sovellus on hidas. Kaikki indikaattorit ovat vihreät. Ja silti sovellus ei toimi käyttäjille. Ongelmaan voidaan paneutua ennakoivalla näkymällä sovellusten käyttökokemuksesta. Keskimääräistä korjausaikaa voidaan lyhentää valvomalla käyttäjäpolkuja, valvomalla todellisia käyttäjiä tai hyödyntämällä molempia menetelmiä!

Hybridiratkaisumme Ekara antaa reaaliaikaisia tietoja käyttäjätapahtumien tilasta ympäri vuorokauden. Yhdellä silmäyksellä nähdään, onko sovellus kokonaan tai osittain poissa käytöstä tai ovatko vasteajat huonontuneet. Jos esimerkiksi valvotaan työntekijöiden käyttämiä sovelluksia, nähdään tavoitekynnyksen rikkomisesta tehdyt hälytykset sijainnin mukaan.

 

Ota yhteyttä
MUKAUTETUT HÄLYTYKSET

Määritettävät ja mukautettavat hälytykset

Hälytyksiä voidaan luoda niin monta kuin on tarpeen. Uuden hälytyksen lisäämisen yhteydessä määritetään hälytyksen laukaisemisen ehdot, hälytysten lähettämisen päivät ja kellonajat sekä hälytyksen nimetyt vastaanottajat. Hälytyksiä voidaan asettaa valituille tilanteille. Hälytyksiä voidaan antaa kolmella tavalla: sähköpostitse tai tekstiviestitse tietyille vastaanottajille tai ne voidaan näyttää suoraan Ekaran reaaliaikaisessa konsolissa.

Ennakoivan analyysin avulla voidaan tunnistaa ja määrittää ongelman syy jo ennen, kuin käyttäjät huomaavat mitään. Näin voidaan priorisoida toimet ja säästää aikaa. Käyttäjät eivät joudu turvautumaan tiimin apuun yhtä usein kuin ennen, joten osaston tuottavuus kasvaa. Kun ongelmia syntyy ratkaistavaksi vähemmän, jää enemmän aikaa tuleviin IT-hankkeisiin.