Sovellusten saatavuuden ja suorituskyvyn valvonta

Yritykset seuraavat sovellustensa saatavuutta ja suorituskykyä varmistaakseen työvoiman tuottavuuden ja asiakastyytyväisyyden. On pystyttävä tarkistamaan, että nämä digitaaliset palvelut toimivat hyvin käyttäjille.  
SOVELLUSTEN JA PALVELUJEN SUORITUSKYKY
LOPPUKÄYTTÄJÄKOKEMUS
JATKUVA INTEGRAATIO
Resurssit
TUTUSTU EKARAAN
SOVELLUSTEN JA PALVELUJEN SUORITUSKYKY

Asiakastyytyväisyyden ja tuottavuuden takaaminen

Tavoitteena on toimittaa nopeita, sujuvasti toimivia sovelluksia ja digitaalisia palveluita työntekijöille ja asiakkaille. Tarvitaan tietoa siitä, miten sovellukset ja palvelut toimivat niitä käyttäville ihmisille.

Hybridimuotoinen loppukäyttäjien valvonta antaa tietoa, jota tarvitaan parhaan mahdollisen kokemuksen varmistamiseksi eli parhaan mahdollisen tuottavuuden ja tyytyväisyyden takaamiseksi.

Ota yhteyttä
LOPPUKÄYTTÄJÄKOKEMUS

Muutoksen ja käyttäjäpuolen laadun helpottaminen

Verkko- ja järjestelmävalvojat näkevät yleensä vain sovelluksen toimitusketjun tekniset näkökohdat, eivät käyttäjäkokemusta.

”Vanhat työkalumme eivät tarjonneet asianmukaista tapaa mitata käyttäjän todellista kirjautumisaikaa, minkä ip-labelin loppukäyttäjävalvonta sisältää”, kertoo puhe- ja tietoliikennepalveluyrityksen konsultti.

Tässä Ekaran loppukäyttäjävalvonta astuu kuvaan. Esimerkiksi toiminnoista vastaavat tiimit pyrkivät varmistamaan, että uusimman päivityksen tai uusien kokoonpanojen käyttöönotto ei heikennä kokemuksen laatua.

Päivitysten, infrastruktuurin muutosten, virtualisoinnin ja pilvipalveluihin siirtymisen testaus ennen tuotantoa on muutoksenhallinnan hyvä käytäntö. Tuotannon valvonta pitää yrityksen ajan tasalla loppukäyttäjien tilanteesta yötä päivää.

JATKUVA INTEGRAATIO

Automatisoidut regressiotestit jatkuvassa integraatiossa

Eikä siinä vielä kaikki. Sovellusten suorituskyvyn seuranta ei ole vain tuotannon testausta varten. Sillä on merkitystä myös integraation ratkaisevassa vaiheessa, regressiotesteissä jatkuvassa integraatioympäristössä. Synteettiset valvontarobotit suorittavat komentoja automatisoitua regressiotestausta varten sekä jatkuvassa integraatiossa että tuotannossa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhtä komentoa voidaan käyttää kahteen tarkoitukseen.