Sovellusten suorituskykytarkastukset

ip-labelin asiantuntijatiimi voi auttaa diagnosoimaan suorituskykyongelmia suorituskykytarkastusten avulla. Jokaiseen tehtävään valitaan asiantunteva projektipäällikkö, joka toimii asiakasyrityksen pääyhteyshenkilönä. ip-labelin asiantuntijat ovat digitaalisen ympäristön luotettavia ja riippumattomia toimijoita.  
Anna asiantuntijan tarkastaa sovellustenne suorituskyky
Tarkastusten suorittaminen
ip-labelin tekemien tarkastusten edut
Anna asiantuntijan tarkastaa sovellustenne suorituskyky

Anna asiantuntijan tarkastaa sovellustenne suorituskyky

Onko kriittisissä sovelluksissanne suorituskykyongelmia?
Valittavatko käyttäjät sovelluksen hitaudesta tiettyyn aikaan päivästä?
Haluatko mitata ja tietää tarkasti käyttäjille toimitetun palvelun laadun?
Haluatko tietää asemanne kilpailijoihinne nähden?
Haluatko tosiasioihin ja mitattaviin arvoihin perustuvan analyysin riippumattomalta ja yrityksenne ulkopuoliselta taholta?

Koetun laadun mittausten, ja myös vertailututkimusten, puolueettomuus on kriittinen piste monien IT-maailman toimijoiden kohdalla, sillä asiakkaille, alihankkijoille tai yhteistyökumppaneille tarjottavien sovellusten tehokkuus on organisaatioille erittäin tärkeää.

Yhteystiedot
Tarkastusten suorittaminen

Tarkastusten suorittaminen

 • kohteiden analysointi yhteistyössä asiakkaan kanssa
 • relevantin mittausarkkitehtuurin määrittäminen
 • asennus ja mittaaminen
 • yhteenveto ja tulosten esittäminen

Suorituskykytarkastukset suoritetaan ip-labelin kehittämillä työkaluilla. Niissä käytetään sekä aktiivisia että passiivisia (todellisia käyttäjiä valvovia) menetelmiä. Aktiivinen menetelmä tarjoaa erityisesti hyvät mahdollisuudet säännöllisiin skenaariokuvauksiin ja lähtökohdan asettamiseen suoritustasojen (SLA) valvomiseksi. Passiivinen menetelmä tarjoaa erityisesti hyvät mahdollisuudet todellisen liikenteen suorituskyvyn valvontaan ja monien tarkkailukriteerien (sijainti, laite jne.) käyttämiseen. Se antaa myös tarkan näkymän koko ketjusta palvelimelta tietokannan syvyyksiin asti.

ip-labelin tekemien tarkastusten edut

ip-labelin tekemien tarkastusten edut

 • Vastuualueiden tunnistus objektiivisten mittausten avulla.
 • Tilannekuvat sovelluksen käyttäytymisestä tiettyinä ajanjaksoina.
 • Yrityssovelluksen optimointiin suunnitellun sovelluksen (CDN, virtualisointi jne.) tarjoamien etujen arviointi.
 • Neuvot ja suositukset.
 • Näkymä kuormitus/suorituskyky-vuorovaikutukseen.
 • Natiivi käyttäjätasojen korrelointi.
 • Saavutetun tyytyväisyyden määrä (laitteiden, ISP:n, toimipisteen sijainnin tai peittoalueen, kiinteiden/mobiiliverkkojen mukaan).
 • Kohdistaminen ensisijaisten objektien mukaan (esim. lipunmyynti mobiiliverkossa).
 • Reaktiivisempi vasteellisuus koko ajan nopeutuvassa digitaalimaailmassa.
Yhteystiedot