DEM – Sovellusten suorituskyvyn hallinta

Teknologiaympäristön muuttuessa koko ajan monimutkaisemmaksi IT-osastot joutuvat yhä suurempien haasteiden eteen: jatkuvat integraatiot vaativat uusia ominaisuuksia kiihtyvään tahtiin, ja silti kaiken pitää toimia luotettavasti ja tehokkaasti. Samaan aikaan käyttäjät oppivat vaatimaan sovellusten suorituskyvyltä yhä enemmän..    
Käyttäjäkeskeinen DEM (Sovellusten suorituskyvyn hallinta)
Käyttäjäkeskeinen DEM á la ip-label
ASIAKASYRITYSTEN KERTOMUKSIA
TUTUSTU EKARAAN
Käyttäjäkeskeinen DEM (Sovellusten suorituskyvyn hallinta)

Käyttäjäkeskeinen DEM (Sovellusten suorituskyvyn hallinta)

Vasteaikojen pidentyminen vaikuttaa suoraan yrityksen tuottavuuteen, tulokseen ja imagoon. Kuinka suorituskykyä voi hallita, kun ongelmien diagnosointi muuttuu koko ajan vaikeammaksi? ip-labelin Käyttäjäkeskeinen DEM (sovellusten suorituskyvyn valvonta) tarjoaa täyden näkyvyyden sovellusjärjestelmiin sekä tapoja monimutkaisen kokonaisuuden valvontaan.

 

 

 

Käyttäjäkeskeinen DEM á la ip-label

Käyttäjäkeskeinen DEM á la ip-label

ip-label on erottunut DEM-markkinoilla aina selkeästi asiakaskeskeisen lähestymistapansa ja tarjottujen ratkaisujen korkean laadun ansiosta. Kattava tuotteistomme ja pätevät asiantuntijamme auttavat asiakasyrityksiä tarjoamaan omille käyttäjilleen ja asiakkailleen jatkuvasti parhaita digitaalisia kokemuksia seuraavien ratkaisujen avulla:

  • Application Performance MonitoringSynteettiset valvontaratkaisut: robotit tuottavat pitkäaikaisen viitearvon järjestelmien toiminnasta mittaamalla kriittisten sovellusten saatavuutta ympäri vuorokauden.
  • Todellisten käyttäjien valvontaratkaisut: todellisten käyttäjien kokemusten mittaaminen antaa tarkemman kuvan teknisistä faktoista (laitteista, selaimista, CDN-verkoista jne.).
  • Ongelmienmääritysratkaisut: ratkaisut auttavat ymmärtämään sovelluksen sisäisiä tapahtumia aina koodiriveille asti, ja siten ongelmat voidaan diagnosoida ja korjata sovelluksen tai tietokannan ytimestä alkaen.
Synteettinen valvonta ja todellisten käyttäjien valvonta
ASIAKASYRITYSTEN KERTOMUKSIA

ip-labelin Käyttäjäkeskeinen DEM auttaa onnistumaan

ip-labelin sovellusten suorituskyvyn valvontaohjelma varmistaa kaikille käyttäjille optimaalisen saatavuuden ja auttaa ottamaan haltuun kriittisten sovellusten suoritustehon 5 vaiheessa:

  • Mittaa: seuraa kriittisten sovellusten tarjoamien käyttäjäkokemusten laatua.
  • Ymmärrä: tarkastele tapahtumien vaikutuksia käyttäjiin, sovelluksiin ja arkkitehtuuriin.
  • Diagnosoi: paikanna häiriön alkulähde koodiriveille ja sovelluksen sisäisiin toimintoihin ulottuvan näkyvyyden avulla (juurisyyanalyysi).
  • Optimoi: tunnista häiriöiden syyt ja priorisoi parannukset selkeästi ja määrätietoisesti.
  • Analysoi: ota data hallintaan selkeiden raporttien avulla, joissa vertaillaan teknisiä lukuja yrityksen tehokkuusmittareiden ja käyttäjäkokemusten laatumittareiden tuloksiin.