Synteettinen valvonta ja todellisten käyttäjien valvonta

Ekara esittää eri näkymät yhdistävän ratkaisun avulla digitaalisten palveluiden todellisen saatavuuden ja suorituskyvyn käyttäjien kannalta. Ekara on täysin hybridimuotoinen. Se yhdistää saumattomasti synteettisen valvonnan toiminnot todellisten käyttäjien valvontaan.
Synteettinen valvonta
TODELLISTEN KÄYTTÄJIEN VALVONTA
ÄÄRIMMÄISEN YKSINKERTAINEN KOMENTOKIELI
EDUT
TARPEET
Lisätietoja
Synteettinen valvonta

Synteettinen valvonta havaitsee ongelmat ennakoivasti

Ekaran valvonta antaa hälytyksen heti, kun se havaitsee suorituskyvyn heikentyneen missä tahansa sovelluksessa, oli sovellus sitten verkkopohjainen, mobiili, raskas asiakasohjelma tai yrityssovellus, internetissä JA intranetissä (julkinen ja yksityinen).

Ekara-robotit suorittavat todellisia käyttäjäpolkuja sovelluksissa auttaakseen solmimaan ja seuraamaan palvelutasosopimuksia (SLA) liiketoiminnan johdon ja IT-osaston välillä sekä yrityksen ja sen teknologiatoimittajien välillä. Nämä käyttäjäpolut tehdään oikeilla työpöytä- tai mobiililaitteilla, oikeilla iPhoneilla tai Android-älypuhelimilla mobiilivalvonnan tapauksessa.

Polkuja tehdään säännöllisesti ympäri vuorokauden kalibroidusta mittausverkosta. Käyttäjäpolkujen tuloksia voidaan verrata ajan mittaan suorituskykyyn liittyvien ongelmien tunnistamiseksi, seisokkien havaitsemiseksi ja ongelmatilanteiden vaikutusten mittaamiseksi tarkasti kaikissa tilanteissa. Esimerkiksi:

  • kokeilemattoman päivityksen käyttöönotto A/B-testauksessa
  • heikko suorituskyky tietyllä maantieteellisellä alueella, sovelluksen yhdessä osassa, tietyissä älypuhelinmalleissa, tietyssä selainversiossa
  • ja tietenkin heikentynyt suorituskyky tai huono saatavuus… missä ja milloin tahansa.

 

 

TODELLISTEN KÄYTTÄJIEN VALVONTA

Todellisia käyttäjiä valvomalla voidaan ymmärtää käyttäjäkokemusta

Todellisten käyttäjien valvonta (Real-User Monitoring, RUM) parantaa entisestään kokonaiskuvaa sovelluksen suorituskyvystä. RUM selvittää kaikkien verkkosovellusten käyttäjien todellisen kokemuksen. Näin tiedetään tarkalleen, miten heidän vierailunsa sujuivat. RUM tarjoaa runsaasti indikaattoreita, jotka korreloivat käyttäjien havaitsemien vasteaikojen kanssa navigointisivutyypeille (URL-osoitteet), laitteistoille (PC, älypuhelin, tabletti) ja ohjelmistoille (käyttöjärjestelmä, selaimen versio ja tyyppi jne.), internetyhteyden tarjoajalle ja sijainnille (kaupunki ja maa; konttori, myymälä tai toimisto intranetille).

ÄÄRIMMÄISEN YKSINKERTAINEN KOMENTOKIELI

Ekara Studio

Ekara parantaa tiimien tuottavuutta ja helpottaa käyttäjäpolkujen ajantasaisuuden ja sujuvuuden varmistamista.

Ekara on yksinkertaistanut äärimmilleen käyttäjäpolkujen komentokielen teknisesti vaativan työn. Ekara Studio on täysin uusi intuitiivinen työkalu kaikille yleisöille. Nyt myös muut kuin teknisesti orientoituneet ihmiset voivat luoda käyttäjäpolkuja, jotka ovat synteettisen valvonnan perusta. Nämä käyttäjäpolut eli ”automaattiset tapahtumat” koostuvat toimintojen sarjasta, joka kuvaa henkilön toimintaa sovelluksessa vaihe kerrallaan.

Käyttäjä esimerkiksi kirjautuisi sisään ja syöttäisi salasanan tai vierailija napsauttaisi valitakseen tuotteen ja siirtyisi sitten kassalle. Sovelluksen käyttäjän tai verkkosivun vierailijan tyypilliset teot voidaan ohjelmoida komentokielellä. Robotti voi sitten suorittaa komennon aina uudestaan ja valvoa, kuinka hyvin sovellus käsittelee jokaisen vaiheen, milloin tahansa vuorokaudenaikaan.

Ekara Studiolla komentokieli on visuaalista ja käyttäjäystävällistä! Ekaran käyttäjät voivat vetää kohteita malliin määrittääkseen tehtävät, joita robotit suorittavat sovelluksessa.

EDUT

Hybridivalvonnan edut

Joitakin useimmin mainittuja etuja:

  • Luottamuksen rakentaminen sisäisiin ja ulkoisiin kumppaneihin valvomalla yhteistyössä suunniteltuja käyttäjäpolkuja.
  • Ekara optimoi budjetin tarjoamalla täydellisen sovellusten hallinnan.
  • Asiakas voi päättää yhdellä silmäyksellä, mitkä toimet priorisoidaan kohdeyleisön mukaan. Näillä toimilla saatava investointien tuotto voidaan mitata tarkasti.
TARPEET

APM-tarpeet

Tietoja siitä, miten Ekara voi auttaa:

  • Havaintoja digitaalisten palveluiden käyttäjäkokemuksista
  • Ennakoiva ongelmatilanteiden ratkaisu
  • Palvelutasosopimusten valvonnan puolueettomat mittarit
  • Liiketoiminta- ja IT-osastojen välisen viestinnän parantaminen
APM-tarpeet