Syvällinen diagnostiikka perimmäisten syiden selvittämiseksi

Tiedetään, että sovellus on hidas tai se ei ole saatavilla, mutta ongelman perimmäinen syy on pimennossa. Missä ongelma on, milloin se ilmenee ja mikä sen aiheuttaa?
VERKON SUORITUSKYKYMITTARIT
VIANMÄÄRITYS
Lisätietoja
VERKON SUORITUSKYKYMITTARIT

Tutustu suorituskyky- ja saatavuusmittareihin

Ekara helpottaa vianmääritystä tarjoamalla jokaisessa hallintapaneelissa ja jokaisessa vaiheessa mahdollisuuden paneutua yksityiskohtaisiin tietoihin. Käytettävissä on runsaasti yksityiskohtaisia suorituskykymittareita, esimerkiksi interaktiivisuutta edeltävä aika, aika ensimmäiseen tavuun, uudelleenohjaus, TLS ja paljon muuta.

Ota yhteyttä
VIANMÄÄRITYS

Kuvakaappauksia, videoita, vesiputouksia ja paljon muuta

kara auttaa selvittämään virheiden perimmäiset syyt tarjoamalla runsaasti erilaisia tietoja. Virheiden ilmetessä Ekara ottaa automaattisesti kuvakaappauksen tai luo videon siitä, mitä sovelluksessa tapahtui virheen ilmetessä.

Ladattavissa on myös muita tärkeitä diagnostisia tietoja, esimerkiksi kopio kyseessä olevasta HTTP-otsikosta ja lähdekoodista. Selainpohjaisissa digitaalisissa työkaluissa on vesiputous, jotta nähdään sivun lataamisen yksityiskohdat ja pullonkaulat.

Riippumatta siitä, onko verkkosivu tai sovellus poissa käytöstä osittain vai kokonaan, Ekaran vianmääritystiedot kertovat tapahtuman perimmäiset syyt. Näin tiedetään tarkalleen, mitä on korjattava nopeasti.