Valvontaratkaisut ja -palvelut kaikenlaisiin tarpeisiin

Sovellusten parempi suorituskyky on tarve, joka merkitsee eri asioita eri alojen ammattilaisille. Sovellusvalvonnalla on erityinen merkitys heille, joiden on tiedettävä, miten hyvin digitaaliset palvelut toimivat. Tutustu haasteisiin, joissa olemme auttaneet asiakkaitamme. Moni voi samastua näihin ongelmiin. Tämä johtuu siitä, että rakennamme sovellusvalvontaratkaisumme ja -palvelumme oikeita ihmisiä ja heidän APM-tarpeitaan varten. Katso myös, millaisia sovelluksia ja digitaalisia palveluita olemme valvoneet asiakkaillemme kaikilla liiketoiminta-aloilla. Tarjoamme yksilöllistä apua.
TEKNINEN PROFIILI
DIGITAALINEN PROFIILI
MUU KUIN TEKNINEN PROFIILI
KUMPPANIPROFIILI
Resurssit
TEKNINEN PROFIILI

IT-johtajat, toiminnot, järjestelmät, tukipalvelu, teknologiajohtajat, ohjelmoijat, ongelmatilanteiden ratkaisu

On tärkeää tuntea sovellusten toiminta käyttäjien kannalta, jotta voidaan hoitaa Käyttäjien valitusten takana piilevät ongelmat  ja ratkaista ongelmatilanteita. Pystyvätkö järjestelmät käsittelemään liikennettä uuden toimiston työntekijöiltä? Onko vika uudessa palveluntarjoajassa? Tarvitaan faktatietoa IT-investointien kohdistamista ja priorisointia varten. Paransivatko optimointitoimenpiteet toimintaa kaikkien kannalta vai ainoastaan osittain? On selvitettävä tarkasti, mikä meni vikaan.

Reaaliaikainen hälytys 24/7
DIGITAALINEN PROFIILI

Markkinointi, verkkosivujen omistajat, tuotepäälliköt

Työhön liittyy seuraavanlaisia kysymyksiä: Viettävätkö vierailijat todella enemmän aikaa uudella verkkosivulla, ja onko sillä merkitystä liiketoiminnalle? Ehkä mobiilisovelluksen käyttöaste on romahtanut. Miksi käyttäjät eivät enää pidä siitä? On tärkeää tarkistaa, onko käyttöön otettu uusi ominaisuus… ja miksi työpöytäkäyttäjät valittavat, Sovellusten saatavuuden ja suorituskyvyn valvonta? Lisäksi kilpailu on kovaa. Miten digitaaliset palvelut pärjäävät kilpailijoiden rinnalla?

Kokemuksen laadun varmistaminen kaikissa käyttäjäkonteksteissa
MUU KUIN TEKNINEN PROFIILI

Yritysjohto, rahoitus, myynnit, ostot, tuotanto

Tarvitaan tiukkoja faktoja ja tarkkoja lukuja, jotta yritys osaa tehdä oikeita päätöksiä. Heikentyykö verkkomyynti todella kaikkialla vai ainoastaan joissakin paikoissa tiettyinä aikoina? Entä uusi puhelin-, pilvi- tai muiden palvelujen tarjoaja – toimittavatko he lupaamaansa palvelua? On käytävä keskustelua IT-investointien tuotoista ja kenties myös kohdistettava ne paremmin ensi kerralla.

Liiketoiminta- ja IT-osastojen välisen viestinnän parantaminen
KUMPPANIPROFIILI

Integraattorit, operaattorit, internetpalveluntarjoajat, pilvipalveluiden tarjoajat, digitaaliset toimistot, sisällönjakeluverkot

On pidettävä silmällä toimitetun palvelun laatua. Tarkoituksena on ymmärtää, miten asiakkaat ja heidän loppukäyttäjänsä pärjäävät. Onko puhelun laatu todella niin huono heille, tai ovatko verkkosivut todella niin hitaita? Joskus asiakassuhteiden parantaminen edellyttää objektiivisten todisteiden ja puolueettoman analyysin hankkimista kolmannelta osapuolelta.

Palvelutasosopimusten valvonnan puolueettomat mittarit