Analyser och benchmarks

ip-label tillhandahåller analyser och benchmarks för webbprestanda så att du kan se hur ditt företag står sig i konkurrensen. Med våra oberoende granskningar får du en klar bild av hur e-tjänsterna fungerar, vilket kan till hjälp vid både intern och extern kommunikation.  
Lägesanalys
Resultat
Lägesanalys

Lägesanalys

Våra tester utförs av en betrodd tredje part, och våra benchmarks avslöjar om tekniken ditt företag använder håller vad den lovar. Du får också tips om vilken kvalitetsnivå företaget bör sträva efter strategiskt sett för att hålla sig konkurrenskraftigt. ip-label drar nytta av studier och konkurrerande benchmarks för att

  • fastställa servicenivåer så företaget ska kunna hålla och omförhandla sina serviceavtal
  • utföra positioneringsstudier för en viss marknad
  • tillhandahålla interna/externa belägg för den kvalitet som levereras.

ip-label har ett omfattande nätverk som stöd för att fastställa hur du står dig i konkurrensen på en specifik marknad. En rad avtal som ip-label har slutit med internationella och lokala aktörer gör att vi helt kan axla rollen som en opartisk tredje part som kan ge dig korrekta prestandamått.

 

Så här går analysen till

  • En bransch definieras.
  • Kundtransaktioner som är representativa för användningen definieras.
  • En omfattande mätkampanj som ligger till grund för bedömningen utförs.
  • Prestanda och tillgänglighet jämförs.
  • Styrkor och svagheter analyseras.
Kontakter
Resultat

Resultat

Under projektets gång har vi regelbundet uppföljningsmöten för att stämma av hur samarbetet fungerar, svara på frågor, få information och presentera de metoder som används. När mätkampanjen avslutats lämnar vi en rapport över företagets marknadsposition. Vi hjälper till med konkurrenskraftsundersökningar och tillsammans går vi igenom hur den faktiska kvalitetsnivån ser ut och vilken nivå som förväntas på marknaden.