Application Performance Audit

ip-labels konsultteam kan hjälpa dig att diagnostisera prestandaproblem genom en granskning av applikationsprestanda, Application Performance Audit. För varje uppdrag utser ip-label en erfaren konsult som projektledare och huvudkontakt. ip-labels konsulter är pålitliga oberoende parter i den digitala världen.
Låt en expert granska prestanda
Så här går granskningen till
Fördelar med ip-labels granskningar
Låt en expert granska prestanda

Låt en expert granska prestanda

Verkar det som att en verksamhetskritisk applikation har prestandaproblem?
Klagar användarna på att det går trögt under vissa tider på dygnet?
Behöver du känna till och noggrant mäta kvaliteten som levereras till användarna?
Vill du positionera dig på marknaden och sticka ut bland konkurrenterna?
Vill du få en analys som är baserad på fakta och värden från en opartisk och oberoende tredje part?

Att mätningarna är opartiska, eller att mäta uppfattad kvalitet överhuvudtaget, är lika viktigt för IT-företag som för företag som är noggranna med att de applikationer som de tillhandahåller sina kunder, leverantörer eller partners ska fungera korrekt.

 

Kontakter
Så här går granskningen till

Så här går granskningen till

 • Problemen analyseras i samråd med kunden.
 • En relevant mätarkitektur tas fram.
 • Driftsättning och mätning utförs.
 • Resultatet sammanfattas och presenteras.

 

Prestandagranskningar utförs med verktyg som utvecklats av ip-label. I de här verktygen kombineras aktiva och passiva (övervakning av verkliga användare) metoder. Med den aktiva metoden går det att testa olika scenarier med jämna intervall och få fram en utgångspunkt för övervakning av servicenivåerna. Med den passiva metoden analyseras framförallt prestanda för verklig trafik. Det går också att använda identifiering som baseras på flera villkor (plats, enhet osv.) samt få en detaljerad bild av exekveringsvägar – från server till databas.

Fördelar med ip-labels granskningar

Fördelar med ip-labels granskningar

 • Ansvarsområden identifieras baserat på objektiva mätningar.
 • Företaget får en ögonblicksbild av applikationens beteende vid specifika tidpunkter.
 • Fördelarna med att ta fram en lösning (CDN, virtualisering osv.) för att optimera applikationen kvantifieras.
 • Vi ger råd och rekommendationer.
 • Företaget får en inblick i hur belastning/svarstider interagerar.
 • Vi visar på den naturliga kopplingen till olika målgrupper.
 • Du får ett mått på nöjdheten (baserat på enhet, Internet-leverantör, olika kontor, geolokalisering, ort eller fasta kontra mobila nätverk osv.).
 • Arbetet fokuseras på högprioriterade frågor (t.ex. premiumfelanmälningar via mobilen).
 • Ökad reaktivitet som svar på en allt snabbare digital värld.
Kontakter