Application Performance Management

I en allt mer komplex teknikmiljö ställs IT-avdelningarna inför en ännu svårare utmaning: den ständiga utvecklingen som kräver att ny funktionalitet implementeras i allt snabbare takt, samtidigt som applikationens tillgänglighet och prestanda inte påverkas. Samtidigt kräver användarna allt mer när det kommer till prestanda.    
Användarfokuserad övervakning av applikationsprestanda
Användarfokuserad DEM av ip-label
Resultatinriktad DEM med ip-label
UPPTÄCK EKARA
Användarfokuserad övervakning av applikationsprestanda

Användarfokuserad övervakning av applikationsprestanda

Försämrad svarstid får omedelbara konsekvenser för produktiviteten, intäkterna och företagets image. Hur kan du behålla kontrollen när prestandaproblem blir allt svårare att diagnostisera? Syftet med vår lösning för användarfokuserad övervakning av applikationsprestanda (Application Performance Management) är att ge dig den fullständiga insyn och de verktyg du behöver för att behålla kontrollen.

 

 

Användarfokuserad DEM av ip-label

Användarfokuserad DEM av ip-label

På DEM-marknaden har ip-label alltid utmärkt sig för att fokusera starkt på användarna och för kvaliteten på sina tjänster. Med vårt omfattande utbud och våra experter hjälper vi företag att kontinuerligt ge sina användare och kunder den bästa möjliga digitala upplevelsen tack vare

  • Application Performance Monitoringlösningar för syntetisk övervakning: med robotar tas ett referensvärde som är stabilt över tid fram, eftersom tillgängligheten för de kritiska applikationerna mäts proaktivt 24/7.
  • Real-User Monitoring (RUM), dvs. lösningar för övervakning av faktisk användning: mät upplevelsen för 100 % av dina användare, så att du får en mer exakt bild av de tekniska aspekterna (enheter, webbläsare, CDN osv.).
  • en lösning för felsökning, s.k. APM/troubleshooting: få möjlighet att förstå vad som pågår i applikationen, ända ned på kodnivå, och diagnostisera problem i själva kärnan av applikationerna och databasgränssnitten på detaljnivå.
TITTA NÄRMARE PÅ EKARA
Resultatinriktad DEM med ip-label

Resultatinriktad Application Performance Management med ip-label

Garantera optimala prestanda för alla användare med vår användarfokuserade DEM-lösning och få kontroll över prestanda för dina kritiska applikationer med fem steg:

  • Mät: övervaka kvaliteten på användarens upplevelse av kritiska applikationer.
  • Förstå: få inblick i konsekvenserna av en incident för användaren, applikationen och arkitekturen.
  • Diagnostisera: hitta orsaken till incidenten med hjälp av inblick i koden och applikationens interna funktionalitet (root cause analysis).
  • Optimera: identifiera orsakerna till incidenter och sätt upp tydliga, objektiva prioriteringar för förbättringar.
  • Analysera: dra nytta av data med rapporter som kopplar tekniska mätvärden till affärsmål och indikatorer för användarupplevelsens kvalitet.