Bättre kommunikation mellan företag och IT

Det sägs ofta att IT-personer och icke-tekniska personer inte talar samma språk. För att få med alla i ett gemensamt projekt behöver du statistik och mål som talar till alla inblandade parter. Kommunicera enkelt med personer i ditt företag med hjälp av Ekaras dynamiska kontrollpaneler och anpassningsbara rapporter. Det har aldrig varit enklare att prata om applikationsprestanda med dina affärskollegor och ledning!
FÖRETAG OCH IT
ANPASSADE RAPPORTER
UPPTÄCK EKARA
FÖRETAG OCH IT

Instrumentpaneler och rapporter för information och kommunikation

IT-chefer är under press för att motivera kostnaderna för att tillhandahålla IT-tjänster. Detta innebär att kvantifiera värdet av de tjänster som deras team tillhandahåller. Indikatorer måste vara lika meningsfulla för tekniska chefer som för deras motsvarigheter i affärsenheter.

Händelsespårning i realtid

Instrumentpaneler ger realtidsinformation om driften av de digitala tjänster som övervakas av IT – med andra ord, prestandastatistik för applikationer. Mätvärden som översätter IT-teamens resultat som svar på incidenter visar dessutom värdet av de tjänster som tillhandahålls till företag.

Sofistikerade rapporteringsfunktioner

Utöver kontrollpaneler i realtid presenterar Ekaras anpassningsbara rapporter statistik som är meningsfull för såväl företagsledning som IT-chefer. Mätningar av applikationsprestanda är anpassade till affärsmål för att vara lätt att förstå för alla inblandade.

 

Kontakta oss
ANPASSADE RAPPORTER

Låt dina rapporter sköta snacket

Ekaras rapporteringsfunktioner är utformade för att ge maximal läsbarhet för att kommunicera vad som är viktigt för dig och mottagarna av dina rapporter. Ekaras rapporter är anpassningsbara. Du kan anpassa diagram och tabeller för att fokusera på de frågor som behöver kommuniceras. Resultaten från syntetisk övervakning och RUM (real user monitoring) kan förstås kombineras i en samlad rapport.

”Vi visade ip-labels rapporter för vår ledning, vilket är något vi inte var vana vid tidigare. Rapporterna var mycket uppskattade eftersom de är väldigt tydliga och belyser exakt vad vi försökte visa”, förklarar en IT-chef på ett internationellt telefonbolag.

Ekaras sofistikerade rapportering innehåller aggregerade data för en vald tidsram och utfärdar automatiskt rapporter till utvalda mottagare. IT-chefen på ett energibolag förklarar att hans ”team använder dessa rapporter i möten med applikationsägare och power users på andra avdelningar för att kontrollera specifika punkter”.

Byggd med verktyg för datavisualisering är Ekara-rapporter anpassningsbara. Varje rapport kan skräddarsys för att belysa specifika frågor. Data presenteras efter dina behov och täcker perioden och den typ av information som tar upp dina specifika problem. En public service-webbplatsägare säger att hans tekniska team använder rapporterna särskilt i samspel med underhållsleverantörer. “På så sätt finns det inga argument. Rapporterna visar på objektiva data.”

Upptäck mer om kontrollpaneler