Datametrie Flow

Mät kvaliteten på upplevelsen för 100 % av dina användare. Datametrie Flow är en ny produktlinje som kombinerar den mest sofistikerade tekniska utvecklingen med anpassningsbara, flexibla affärsmodeller. Produktlinjen är uppdelad i 4 erbjudanden som beskrivs nedan.
Datametrie Flow
Smartcare-erbjudande
Dubble-erbjudande
Staging-erbjudande
Initial-erbjudande
TA REDA PÅ MER
Datametrie Flow

Datametrie Flow

Garantera att alla tjänster fungerar smidigt

Med Datametrie Flow mäts den kvalitet som de som använder de digitala tjänsterna upplever. Lösningen bygger på att robotar mäter applikationernas tillgänglighet och prestanda i kontrollerade mätmiljöer (aktiv övervakning) och i miljöer med riktiga användare (övervakning av faktisk användning).

Med lösningen registreras den tillgänglighet och de prestanda som användaren upplever, i olika användningssituationer.

 

En SaaS-lösning: effektivitet och flexibilitet

Datametrie Flow är en SaaS-lösning (Software as a Service) för övervakning som inte kräver någon större investering vad gäller utrustning, personal eller budget:

 • ett extranät online: realtidsövervakning, resultatanalys och konfiguration av mätvärden
 • varningar: upptäck incidenter eller prestandaförsämringar proaktivt eller reaktivt
 • offlinerapporter: sammanställ information och dela med dig av den genom standardiserade eller anpassade instrumentpaneler, eller få rådata som kan bearbetas med tredjepartsverktyg via webbtjänster
 • Diag Center: våra experter hjälper dig att utforma tester och analysera mätvärden
Kontakter
Smartcare-erbjudande

Datametrie Smartcare

Datametrie Smartcare är det nyckelfärdiga erbjudandet i produktlinjen Datametrie Flow.

ip-label tar hand om allt:

 • Vi hjälper dig se resultaten av dina övervakningsresurser, efter att ha gjort skript för dina användarresor, konfigurerat dina varningströsklar och ställt in vilka som ska ta emot varningsmeddelanden och rapporter.
 • Vi korrigerar proaktivt dina användarresor åt dig om de behöver justeras efter uppdatering av dina applikationer.
 • Vi ger dig proaktiva analyser när som helst onormalt beteende iakttas.
 • Vi håller regelbundna granskningsmöten för att dela framgångar och förbättringsområden med dig, avdelningsledningen och företagsledningen för att hjälpa dig att uppnå dina mål.

Fördelarna

 • allt-i-ett-service
 • sparar dig tid = ökar produktiviteten och sparar pengar
 • bättre service för dina kunder (internt eller externt).

Jämför prestanda per enhet, webbläsare eller plats.

Dubble-erbjudande

Datametrie Dubble

Datametrie Dubble är lösningen som tillgodoser dina webb- och mobilbehov i samma veva.

Med Datametrie Dubble får du dedikerade resurser för att mäta upptiden och prestandan hos din mobilapplikation och din webbapplikation samtidigt.
Du drar nytta av fördelarna med Smartcare:

 • underhåll av lösningen
 • expertis
 • stöd.

Fördelarna

 • omfattande (stationär/mobil) inblick i användarupplevelsen
 • enkel konfiguration
 • ett paketerat erbjudande.
Staging-erbjudande

Datametrie Staging

Datametrie Staging är lösningen för alla dina krav på kontinuerlig automatiserad integreringstestning.

Med Datametrie Staging kan du mäta upptiden och prestandan hos din webbapplikation i nuvarande version och kommande utgåva samtidigt.
Du drar nytta av fördelarna med Smartcare:

 • underhåll av lösningen
 • expertis
 • stöd.

Fördelarna

 • ett enda mätverktyg för förproduktion och produktion
 • automatiserad regressionstestning
 • enkel konfiguration
 • ett paketerat erbjudande.
Initial-erbjudande

Datametrie Initial

Datametrie Initial är självbetjäningslösningen i produktlinjen Datametrie Flow.

Du är it-tekniker och har redan ett kompetent team som behandlar upplevelsekvalitet och digital prestanda.

Du letar efter en applikationsövervakningslösning som du kan använda internt. Du är ute efter en övervakningslösning som kan användas för ett stort antal tjänster.

Datametrie Initial är en lösning som låter dig vara helt självförsörjande:

 • ett gränssnitt för flera användaresom låter dig hantera slutkunder
 • total konfiguration av dina mätresurser direkt online
 • ett API som låter dig integrera övervakning i dina produktions-, test- och tillsynsprocesser.

Kontakta vår försäljningsavdelning för mer information.