Flexibla, skalbara planer och modeller

Har du någon gång velat köpa en produkt eller en tjänst i linje med din egen organisation istället för att tvingas in i en box av din leverantör? Med Ekara har du nu friheten att välja dina egna driftsättningsmodeller och betalningsplaner.
PRENUMERATION ELLER BETALNING PER ANVÄNDNING
CAPEX ELLER OPEX
UPPTÄCK EKARA
PRENUMERATION ELLER BETALNING PER ANVÄNDNING

SaaS-modell

Är SaaS din stil? Du kan prenumerera på Ekara så länge du vill:

  • med en 12-, 24- eller 36-månadersplan för alla eller bara några av dina användarresor.
  • eller betala endast för så mycket som du använder, med en betala per användning-lösning för mycket korta perioder ner till en enda dag.

Ett smart varningssystem ser till att du inte glömmer att stänga av det du inte använder.

CAPEX ELLER OPEX

Modell på plats

Vill du hellre ha en dedikerad lösning på plats i din egen miljö? Om så är fallet kan du köpa Ekara (CapEx) eller hyra det (OpEx). Alla affärsmodeller är möjliga. Och återigen kan du byta, blanda eller skala dem allt eftersom!

Lita på att Ekara garanterar bästa möjliga hantering av din budget för applikationsövervakning, enkelt, transparent och flexibelt.