Juridisk information

Syftet med denna sekretesspolicy är att hjälpa dig att förstå vilka personuppgifter ip-label samlar in via dess offentliga hemsida&hemsidor, hur vi samlar in dem, och vad vi använder dem till, samt vilka dina rättigheter och val är när det gäller den informationen. ”Personuppgifter” eller ”personlig information” avser all information som rör en identifierbar person eller dennes personliga identitet (till exempel en persons namn, adress, etc.).
Företagsregistrering
Integritetspolicy
Cookies
Personuppgifter
Företagsregistrering

Företagsregistrering

Företagsregistrering
ip-label är ett företag i form av ett franskt ”société par actions simplifiée” (SAS) med ett kapital på 549 728 euro. ip-label SAS registreras i Nanterre Register of Commerce and Companies (”RCS”) under nummer B 327 139 309.

 

Huvudkontoret
ip-label S.A.S
90 boulevard National
92250 La Garenne-Colombes
Tel: 01 77 49 53 00
Fax: 01 49 64 03 80
E-post: info@ip-label.com

Editors: Philippe Borfiga and Pierre Montcel

Integritetspolicy

ip-label hemsida integritetspolicy

Inledning

När denna policy säger ”ip-label” (”oss”, ”vi” eller ”vår”) hänvisar den till ip-label SAS, företaget som äger denna hemsida. Vår företagskultur är medveten om dina rättigheter till användarintegritet och dataskydd. Vi säljer inte, hyr inte ut eller på annat sätt distribuerar eller offentliggör dina personuppgifter, och vi tillåter inte heller någon omvandling av personuppgifter eller korrelation av de personuppgifter som finns i separata filer. Ditt samtycke begärs varje gång vi ber dig att skicka in personuppgifter.

Vi strävar efter att uppfylla kraven i Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”) (förordning EU 2016/679) utöver kraven i den franska lagen nr 78-17 från den 6 januari 1978 om informationsteknik, datafiler och medborgerliga fri- och rättigheter, i dess ändrade lydelse.

ip-label har åtagit sig att skydda sekretessen för de uppgifter som vi samlar in eller tar emot. Behandlingen av personuppgifter som utförs med ip-label har deklarerats (förklaring nr 736705) till Commission Nationale de l ”Infomatique et des Libertés (CNIL), den franska tillsynsmyndigheten för dataskydd.

Commission Nationale de l ”Infomatique et des Libertés
3 place de Fontenoy, 75007 Paris, Frankrike
https://www.cnil.fr/en/
Tfn (+33) 1 53 73 22 22
Fax (+33) 1 53 73 22 00

 

Denna hemsidas sekretesspolicy behandlar följande ämnen:

1. Datakontrollant
2. Vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi samlar in dem (inklusive cookies)
3. Varför vi samlar in personuppgifter
4. Din rätt att få tillgång till dina personuppgifter, korrigera dem eller få dem raderade
5. Lagring av personuppgifter och säkerhet
6. Dataintrång
7. Dataskyddsombud
8. Ändringar i vår sekretesspolicy

 

Personuppgiftsansvarig
Enligt den dataskyddsförordning som avses i inledningen ”bestämmer en personuppgiftsansvarig ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter”. Den personuppgiftsansvarige bestämmer med andra ord varför och hur personuppgifter används.

ip-label SAS är personuppgiftsansvarig för alla ip-label-hemsidor (”www.ip-label.com” och dess versioner på franska, kinesiska, nederländska, tyska, spanska, finska och svenska samt ”tools.ip-label.io”).

 

Vilka personuppgifter som samlas in och hur
Olika typer av information samlas in via vår hemsida (servicedata, användningsdata, personuppgifter, etc.). Personuppgifter omfattas av dataskyddslagstiftningen, som kräver att vi informerar dig om vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi samlar in dem.

Nedan följer en lista över hur personuppgifter kan samlas in via vår offentliga hemsida. För varje alternativ förklarar vi dina alternativ och/eller hur du kan begära åtkomst till dina uppgifter för att kontrollera dem, korrigera dem eller få dem raderade.

Kontaktformulär, blogg och e-postlänkar: Du kan begära information, nedladdningar eller annars kommunicera med ip-label genom att fylla i formulär eller följa e-postlänkar. Ditt samtycke krävs på alla formulär. Bland de uppgifter du kan bli ombedd att lämna finns ditt namn, e-postadress, jobbtitel, telefonnummer och företagsnamn.
Vi använder olika verktyg för att hantera information, inklusive verktyg för automatisering av marknadsföring och en webbinarieplattform, som bearbetar kontaktformulär och blogginlägg på vår webbplats, spårar webbplatsbesök, hanterar våra e-postmeddelanden och hanterar registrering av webbinarier.
DINA ALTERNATIV: Kontaktinformationen som samlas in via vår hemsida, marknadsföringsautomation och leverantörer av webbinarieplattformar styrs av dessa leverantörers sekretesspolicy. Våra leverantörer är noggrant utvalda och fullt förenliga med GDPR som det hänvisas till i introduktionen och/eller motsvarande dataskyddspolicyer. För mer information om dessa säkra tredjepartsleverantörer, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@ip-label.com.
Vi hanterar alla personuppgifter som vi får direkt enligt vår egen integritetspolicy. Du kan begära åtkomst till dina personuppgifter för att kontrollera dem, korrigera dem eller få dem raderade genom att kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@ip-label.com.
E-post: För att välja bort vår e-postlista, använd helt enkelt länken för avprenumeration längst ner i all kommunikation som vi skickar till dig.
Blogg: Om du vill att vi ska radera din bloggkommentar och tillhörande personuppgifter, vänligen maila vårt dataskyddsombud på dpo@ip-label.com och ange den e-postadress som du kommenterade med.
Analys: Den här hemsidan använder Google Analytics för att spåra användarinteraktioner. Den registrerar data som din plats, enhet, webbläsare och operativsystem, men denna information kan inte identifiera dig (med andra ord, det är inte personuppgifter). Google Analytics kan spela in datorns IP-adress, som kan användas för att identifiera dig personligen (vi har inte tillgång till denna information). Google Analytics använder dessutom cookies.
DINA ALTERNATIV: Du kan förhindra att dina data används av Google Analytics på hemsidor genom att installera webbläsartillägget för att välja bort Google Analytics här. Läs även om dina alternativ i avsnittet om cookies nedan.
Sociala medier: Våra hemsidor innehåller funktioner för sociala medier (till exempel ”dela”-knappar på Facebook, Google eller Twitter). Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på vår hemsida, och kan ställa in en cookie för att funktionen ska fungera korrekt. Sådana tjänster kan också autentisera din identitet.
DINA ALTERNATIV: Dina interaktioner med dessa funktioner styrs av sekretesspolicyn för det företag som tillhandahåller dem. Se de sociala medierna i fråga för att veta mer om dina integritetsalternativ. Läs även om dina alternativ i avsnittet om cookies nedan.
Cookies: När du använder vår(a) hemsida/hemsidor ber vi om ditt samtycke till användningen av cookies.
Vad är cookies? När du besöker en hemsida skickar hemsidan information till din webbläsare. Webbläsaren omvandlar informationen till en textfil som kallas en cookie. Cookie-filer lagras i webbläsarkataloger och gör det möjligt för hemsidan att känna igen dig och göra ditt nästa besök snabbare och mer användbart för dig. Cookies kommer från själva hemsidan, liksom från element – inklusive tredjepartsfunktioner – som finns på sidorna på hemsidan. Du kan läsa mer om cookies från AllAboutCookies: http://www.allaboutcookies.org/.

Cookies

Vilka typer av cookies använder ip-label och för vilka ändamål?

Vilka typer av cookies använder ip-label och för vilka ändamål?

Vi ber om ditt samtycke till att placera cookie-filer i din webbläsare för att aktivera vissa webbplatsfunktioner (funktionaliteter), för att analysera webbplatsanvändning (analys) eller för att göra efterföljande besök smidigare genom personalisering (inställningar).
Vissa tredjepartsverktyg/leverantörer kan använda cookies för att samla in användningsstatistik för ip-label hemsidor (analys). Den här besöksstatistiken för sajten hjälper oss att se hur besökarna använder vår hemsida.
DINA ALTERNATIV: Vår hemsida visar ett samtyckesmeddelande som låter dig bestämma vilken typ av cookies du vill acceptera (opt in) eller vägra (opt out).
Alternativt kan du när som helst ta bort och inaktivera cookies i din webbläsare för att förhindra spårning av någon del av ditt besök på sidor på vår hemsida/hemsidor. Se din webbläsares hjälpsidor för att lära dig hur du får din webbläsare att ta bort eller neka cookies.
Om du har några frågor om vår användning av cookies, kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@ip-label.com.

 

Varför vi samlar in personuppgifter
På ip-label använder vi personuppgifter som samlas in via vår/våra offentliga hemsida/hemsidor för att kommunicera med dig och förbättra vår kommunikation. Här är några exempel på hur vi använder dina uppgifter:

  • svara på förfrågningar
  • att skicka ip-label nyhetsbrev och inbjudningar till evenemang och webbinarier.
  • analysera data för användarinteraktion, bland annat genom automatiserade system och maskininlärning, för att underlätta och förbättra användarupplevelsen av hemsidan
  • att genomföra forskning eller undersökningar för att förbättra våra produkter och tjänster och främja innovation
  • för att registrera dig för att delta i ett webbinarium du begärde

Åtkomst, korrigering eller radering av dina personuppgifter
Besökare på vår offentliga hemsida har rätt att granska och korrigera alla personuppgifter som samlas in, och att få alla eller några av dem raderade från våra databaser (detta är din ”rätt att bli bortglömd” enligt GDPR som det hänvisas till i inledningen).

Kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@ip-label.com om du behöver hjälp med att granska dina personuppgifter, så svarar vi inom rimlig tid.

Personuppgifter

Personuppgifter

Lagring av personuppgifter och säkerhet
Vi tillämpar allmänt accepterade standarder för att skydda den personliga information som skickas till eller samlas in av ip-label, både under överföringen och efter att vi har mottagit den. Alla data lagras på säkra servrar, och strikta försiktighetsåtgärder vidtas för att bevara data mot förstörelse, förlust, korruption, obehörig åtkomst och olaglig behandling eller avslöjande.

Vårt dataskyddsombud för ett register över alla våra datafiler och var och hur de lagras. Kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@ip-label.com om du vill veta mer om säkerheten för dina personuppgifter, så svarar vi inom rimlig tid.

 

Dataintrång
Vi kommer utan onödigt dröjsmål att rapportera alla olagliga dataintrång i någon ip-label-databas till alla relevanta personer och till tillsynsmyndigheten, när så är möjligt inom 72 timmar efter att vi blivit medvetna om intrånget, om det är uppenbart att personuppgifter som lagrats på ett identifierbart sätt har stulits.

 

Dataskyddsombud
Besökare på vår offentliga webbplats har rätt att granska och korrigera alla personuppgifter som samlas in, och att få alla eller några av dem raderade från våra databaser (detta är din ”rätt att bli bortglömd” enligt GDPR som det hänvisas till i inledningen). För att göra detta, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på adressen nedan:

Dataskyddsombud
ip-label
90 boulevard National
92250 La Garenne-Colombes Cedex
France
e-post kan skickas till: dpo@ip-label.com

 

Ändringar i vår sekretesspolicy
Denna sekretesspolicy kan ändras från tid till annan i enlighet med lagstiftning eller annan utveckling som är relevant för skyddet av personuppgifter. Vi inbjuder dig att kontrollera den här sidan då och då för eventuella policyändringar.

 

riktlinjer för ip-label
Även om ip-label är inriktad på att säkerställa sekretessen för alla uppgifter som samlas in inom ramen för ett visst tjänsteavtal, kan en hemsida ändå bli föremål för ytterligare övervakning enligt villkoren i ett annat avtal.

De mätvärden som används för våra riktmärken är resultatet av övervakning som utförs separat från alla avtal som undertecknats med tredje part. Övervakning av riktlinje gäller uteslutande kontrakt som utförs av ip-label.

Vår referensinformation kan distribueras fritt under förutsättning att ip-label erkänns som källan (t.ex. ”källa: ip-label”) och att mätningarnas varaktighet och tidsperiod anges. De hemsidor som visas i våra riktmärken väljs på grundval av deras kommunikation och deras internetstrategi.

Syftet med våra riktmärken är att återspegla QoS för hemsidor från tredje part sett från det ip-labels metrologiska nätverket. Vi hänvisar därför till varumärken uteslutande i syfte att ge offentlig information, och vi är noga med att undvika eventuella skador på de namngivna. Alla hemsidor som inte vill ingå i våra riktmärken kan stoppa övervakningen genom att kontakta ip-label.

 

ip-label Hemsidans anslag om immateriell äganderätt
Innehållet på denna hemsida omfattas av immateriella rättigheter och får inte kopieras, reproduceras, återpubliceras, laddas ner eller ändras på något sätt utan skriftligt samtycke från ip-label.