Newtest

Newtest är ett system som mäter kvaliteten på verksamhetskritiska applikationer såsom den upplevs ur användarens perspektiv. Övervaka kvaliteten på användarens upplevelse av alla verksamhetskritiska applikationer.
Newtest
Kontakter
Newtest

Alla verksamhetskritiska applikationers

Mäta kvaliteten på verksamhetskritiska applikationer såsom den upplevs av användarna

Den här lösningen innebär mätning 24/7 av de verksamhetskritiska applikationernas tillgänglighet, prestanda och svarstider.

Vid representativa mätpunkter inom företaget simulerar Newtest-robotarna regelbundet användningsmönster, vilket ger en omedelbar inblick i de verksamhetskritiska applikationstjänsternas tillgänglighet, responsivitet och prestanda.

 

Grunderna
Det unika hierarkiska klassificeringssystemet i Newtest kombinerar strukturen för IT-applikationerna med användarnas geografiska position.

Newtest-mätningarna kan kopplas till tekniska och/eller affärsrelaterade mål för att bedöma effekterna av infrastrukturen på ”användarens” tjänstkvalitet eller för att hitta ett samband mellan prestandaförsämring och minskningar i affärsaktiviteterna.

 

Fördelar
Med Newtest mäts svarstiderna och tillgängligheten för alla typer av applikationer på ett objektivt sätt och verksamhetskritiska transaktioner övervakas proaktivt 24/7. Den här lösningen:

  • meddelar dig om prestandaförsämringar
  • snabbar på upptäckten av incidenter och kortar ned tiden det tar att lösa dem
  • prioriterar hantering av avvikelser i enlighet med företagets prioriteringar
  • fungerar autonomt och är helt skyddat
  • ger möjlighet till centraliserad hantering och administration
Kundcase