Newtest

Newtest är ett system som mäter kvaliteten på verksamhetskritiska applikationer såsom den upplevs ur användarens perspektiv. Övervaka kvaliteten på användarens upplevelse av alla verksamhetskritiska applikationer.
Newtest
Newtest as a Service (NaaS)
Kontakter
Newtest

Alla verksamhetskritiska applikationers

Mäta kvaliteten på verksamhetskritiska applikationer såsom den upplevs av användarna

Den här lösningen innebär mätning 24/7 av de verksamhetskritiska applikationernas tillgänglighet, prestanda och svarstider.

Vid representativa mätpunkter inom företaget simulerar Newtest-robotarna regelbundet användningsmönster, vilket ger en omedelbar inblick i de verksamhetskritiska applikationstjänsternas tillgänglighet, responsivitet och prestanda.

 

Grunderna
Det unika hierarkiska klassificeringssystemet i Newtest kombinerar strukturen för IT-applikationerna med användarnas geografiska position.

Newtest-mätningarna kan kopplas till tekniska och/eller affärsrelaterade mål för att bedöma effekterna av infrastrukturen på ”användarens” tjänstkvalitet eller för att hitta ett samband mellan prestandaförsämring och minskningar i affärsaktiviteterna.

 

Fördelar
Med Newtest mäts svarstiderna och tillgängligheten för alla typer av applikationer på ett objektivt sätt och verksamhetskritiska transaktioner övervakas proaktivt 24/7. Den här lösningen:

  • meddelar dig om prestandaförsämringar
  • snabbar på upptäckten av incidenter och kortar ned tiden det tar att lösa dem
  • prioriterar hantering av avvikelser i enlighet med företagets prioriteringar
  • fungerar autonomt och är helt skyddat
  • ger möjlighet till centraliserad hantering och administration
Newtest as a Service (NaaS)

NaaS

Det nya erbjudandet har passande nog döpts till ”Newtest som en tjänst”, eftersom det är Newtest-erbjudandet i SaaS-format. Tanken är att tillhandahålla en Newtest-server, som ip-label är värd för, och som delas av ett antal kunder. Denna Newtest-server är ansluten till robotarna för varje kunds webbplats(er) där de fortsätter att vara aktiva.

Utifrån dina behov kan ip-label helt eller delvis ta ansvar för att Newtest-lösningen fungerar väl – från serverplattformen till utveckling och stabilisering av scenarier. Kunder med Newtest som en tjänst kan därför förlita sig på toppspecialisterna på ip-label för att säkerställa att plattformen fungerar smidigt (övervakning och analys av prestandaproblem i kritiska applikationer) och för att kunna koncentrera sig på den egna kärnverksamheten. På så sätt kan du dra nytta av en högpresterande Newtest-plattform, uppdaterad med de senaste versionerna och alla tillgängliga alternativ (DRP osv.), utan att behöva mobilisera din egen personal.

Du har också möjlighet att skapa skräddarsydda rapporter med ip-labels Dataviz-erbjudande, som kan kombineras med Newtest som en tjänst.