ip-label: Specialist på slutanvändarens upplevelsekvalitet

Med 20 års erfarenhet bakom oss tillhandahåller vi smarta och intuitiva lösningar som är väsentliga för att analysera och utnyttja dina data i syfte att alltid ge dina användare den ”bästa upplevelsen någonsin”.
Vår vision
Våra uppdrag
Våra värden
Våra lösningar
Nyckeltal
Vår vision

Användarupplevelse i centrum för din strategi

I en värld där digitaliseringen sprider sig exponentiellt är användarna mer krävande än någonsin vad gäller applikationsprestandan. Det bara kvaliteten på användarupplevelsen som kan garantera användarnöjdheten och i förlängningen öka deras lojalitet gentemot företaget eller varumärket, vare sig de befinner sig på jobbet, hemma eller på sina smarttelefoner, och oavsett typen av applikation och användningssammanhang.

För att hjälpa företag att klara av denna utmaning arbetar vi med dem nu och inför morgondagen för att definiera och genomföra deras strategi, genom att ge dem en ovärderlig förståelse för hur man kan optimera upplevelsen för sina användare.

* År 2020 innebar ett språng framåt som motsvarar fem år i förhållande till hur snabbt den digitala omvandlingen gick tidigare.

Våra uppdrag

ip-label till din tjänst

ip-label hjälper företag att hantera och optimera digitala upplevelser. Vi mäter den upplevelsekvalitet som ges användare av alla olika typer av digitala tjänster: webbtjänster, affärsappar, mobil-, telefon-, video- och rösttjänster med mera. Vårt erbjudande gör att du kan förbättra upptiden, svarstiderna och prestandan för dina kritiska applikationer.

Vi strävar efter att

  • underlätta en framgångsrik daglig företagsdrift
    För många företag är en felfri kontroll över den användarupplevda kvaliteten nu avgörande för hur de skapar värde och följaktligen för hur väl deras affärsmodell fungerar. Utifrån våra kunders affärsmässiga särdrag och operativa processer implementerar ip-label unika mät- och analyssystem för att säkerställa att kritiska applikationer levererar en snabb och smidig tjänst hela tiden.
  • att föreställa oss morgondagens modeller
    ip-label är en föregångare i sin obändigt användarcentrerade vision och analys av stordata, och är i grund och botten en observatör i frontlinjen och en aktör i omvandlingen av användningstrenderna för IP-adresser. I denna roll hjälper vi företag genom att tillsammans med dem utforma och stabilisera framtidens affärsmodeller och dra största möjliga nytta av de data som genereras av nya digitala beteenden.
Våra värden

Mångfald, ett värde som för oss samman

Vårt team hämtar styrka från sin mångfald och bygger på varandras färdigheter, utöver vår gemensamma kultur med fokus på prestanda och innovation. På ip-label spelar varje teammedlem en viktig roll i din digitala omvandling.

ip-label är ett snabbväxande internationellt företag i mänsklig skala. Vi har certifierats som ett ”innovativt företag” av ANVAR (den franska nationella myndigheten för forskningsbedömning) som ett erkännande av de betydande insatser som vi ägnar åt att rekrytera och förvalta mänskliga resurser. Varje år genomför ip-label en aktiv rekryteringskampanj inom alla områden.

Miljöansvar är ett grundläggande värde i vår organisation, både vad gäller hur företaget drivs och hur vi väljer våra leverantörer och investeringar.

Join us
Våra lösningar

En rad smarta och intuitiva verktyg: Ekara, mer än APM

Ekara erbjuder en rad smarta och intuitiva verktyg för att mäta och analysera den prestanda som dina digitala tjänster ger slutanvändarna. Genom att kombinera syntetisk övervakning med övervakning av verkliga användare och lasttester hjälper Ekara från ip-label företag att hålla sina löften – en viktig ingrediens för att nå framgång.

VÅRA REFERENSER

De litar på oss