Övervakning av applikationsupptid och prestanda

Företagen övervakar upptiden och prestandan för sina applikationer för att säkerställa arbetskraftens produktivitet och kundnöjdhet. Du måste kunna kontrollera att dessa digitala tjänster fungerar bra för användarna.
APPLIKATIONS- OCH SERVICEPRESTANDA
SLUTANVÄNDARUPPLEVELSE
KONTINUERLIG INTEGRATION
Resurser
UPPTÄCK EKARA
APPLIKATIONS- OCH SERVICEPRESTANDA

Garantera kundnöjdhet och produktivitet

Ditt mål är att leverera snabba, smidiga applikationer och digitala tjänster till din personal och dina kunder. Du behöver insikt i hur applikationer och tjänster upplevs av de människor som använder dem.

Hybrid slutanvändarövervakning är utformad för att ge dig den information du behöver för att säkerställa bästa möjliga upplevelse – med andra ord bästa möjliga produktivitet och tillfredsställelse.

Kontakta oss
SLUTANVÄNDARUPPLEVELSE

Underlätta förändringar och kvaliteten på användarupplevelsen

Nätverks- och systemövervakare ser i allmänhet endast in i tekniska aspekter av applikationsleveranskedjan, inte användarupplevelsen.

”Våra befintliga verktyg gav inte ett korrekt sätt att mäta användarens verkliga inloggningstid som ip-labels slutanvändarövervakning gör”, förklarar en konsult på ett företag som tillhandahåller röst- och datakommunikationstjänster.

Det är här Ekaras slutanvändarövervakning kommer in. Verksamhetsteam kämpar till exempel för att säkerställa att införandet av den senaste uppgraderingen eller nya konfigurationer inte skadar kvaliteten på upplevelsen.

Förproduktionstest av uppgraderingar, förändringar i infrastruktur, virtualisering, en övergång till molnet är helt enkelt bra praxis i förändringshantering. Övervakning i produktionen håller dig informerad om hur det går för slutanvändarna, natt och dag.

KONTINUERLIG INTEGRATION

Automatiserade regressionstester i kontinuerlig integration

Och gissa vad? Övervakning av applikationsprestanda är inte bara för testning i produktionen. Det spelar också in i det avgörande skedet av integrationen, för regressionstester i en kontinuerlig integrationsmiljö. Syntetiska övervakningsrobotar kan köra skript för automatiserad regressionstestning i CI såväl som i produktion. Konkret innebär detta att du får två användningsområden från ett skript.