Partners

Under årens lopp har ip-label byggt upp ett omfattande nätverk av certifierade samarbetspartners i Europa, i USA och globalt. Allt från integratörer, hostingleverantörer och IT-outsourcingföretag till specialiserade VAR-återförsäljare har upptäckt att våra lösningar är ett ovärderligt komplement till deras egna lösningar för att mäta, övervaka och förbättra kvaliteten för användaren för alla digitala applikationer.  
Varför samarbeta med oss?
Huvudfördelar
Varför samarbeta med oss?

Varför samarbeta med oss?

Erbjud kunderna den bästa tekniken som finns, säkerställ ökade intäkter med skalbara lösningar och dra nytta av fördelaktiga initiativ: det här är bara några av anledningarna till att du bör samarbeta med oss. Framförallt kan du, tack vare vårt diagram över samarbetskvalitet, känna dig trygg med att ip-label strävar efter långsiktiga strategiska partnerskap som grundar sig på tillit och respekt.

Huvudfördelar

Huvudfördelar

Nå ut på en större marknad genom att bli en del av ett blomstrande ekosystem av kunder och partners och se till att du kan möta alla behov vad gäller övervakning av applikationsprestanda.

  • Differentiera mervärdet: vi ger dig en omfattande översikt över användarens upplevelse av alla digitala IT-tjänster, vilket gör att du proaktivt kan hantera tjänsterna utifrån vilka konsekvenser det har för företaget – och vidta de åtgärder och ändringar som behövs innan det blir störningar i tjänsten eller den faktiskt slutar fungera.
  • Bredda utbudet: våra lösningar är öppna och utformade för att integreras med ALLA befintliga produkter för systemövervakning.
  • Upplev vad äkta flexibilitet innebär: uppfyll kundernas krav genom att erbjuda antingen en licenslösning eller en SaaS-lösning.
  • Se till att intäkterna växer: tack vare våra lösningars skalbarhet och effektivitet kommer kundernas behov att öka naturligt år efter år.
  • Diagrammet över samarbetskvalitet: det här diagrammet är en del av vårt kanalåterförsäljaravtal och visar att vi strävar efter långsiktiga samarbeten. Det täcker in alla aspekter av vårt partnerskap.
Bli en del av vårt växande nätverk