01.02.2021
News

Pressmeddelande: ip-label.com blir ekara.ip-label.com

Efter två decennium vänder ip-label ett nytt blad i sin historia med den innovativa flaggskeppsprodukten Ekara och den nya webbplatsen ekara.ip-label.com. ip-label, en ledande europeisk specialist på hantering av applikationsprestanda (APM), har betjänat företag med sin programvara för syntetisk övervakning (robotar) och övervakning av verkliga användare (RUM) under de senaste två decennierna. Tillsammans med sina SaaS-lösningar och lokala lösningar erbjuder ip-label-koncernen ett uppsjö av APM-konsulttjänster, lasttester och specialiserat stöd.

Ekara, mer än APM: kundvård och tillgodosedda kundbehov

Nu har ip-label släppt Ekara, en allt-i-ett-hybridlösning som sömlöst kombinerar RUM (baserat på verklig erfarenhet av applikationerna) och robotövervakning. Ekara kan övervaka alla internet- och intranätsapplikationer från fasta robotar eller riktiga enheter, däribland Android- och iPhone-smarttelefoner. Den resulterande upptids- och prestandastatistiken gör det möjligt för kunderna att förbättra användarupplevelsen av sina digitala applikationer och därigenom öka kundnöjdheten, intäkterna och produktiviteten.

Ekara underlättar livet för medarbetare av olika bakgrund genom att snabbare och med mindre ansträngning samla in och analysera mätdata över slutanvändarupplevelser:

  • Visning av driftparametrar och interaktiva diagram med diagnostiska funktioner som lokaliserar källan till problem i syfte att hjälpa tekniska team att få inblick i och felsöka incidenter.
  • En användarvänlig studio gör det möjligt för digitala team att upprätthålla sina egna användarresor utan att kontakta it-personalen för varje förändring.
  • Tekniska data, statistik över sidupplevelser samt företagsinformation strålar samman i informationspaneler och skapar anpassade flerfunktionsrapporter som vänder sig till både tekniska team och affärsteam.

Ekara anpassar sig till kundernas behov i verkliga situationer, med flexibel SaaS- eller lokal installation, supportalternativ och otvetydiga betalningsval (abonnemang eller betalning per nyttjandetillfälle, Capex- eller Opex-läge).

Website

Webbplatsen tillägnad Ekara och dess användare

För att ringa in det nya året presenterar ip-label sin nya hemsida www.ekara.ip-label.com för att visa upp vad som gör Ekara unikt. Hemsidan ger befintliga kunder ett nytt extranätsnav, tillsammans med en mängd resurser och information som är tillgängliga för alla.

Webbplatsens fyra huvudrubriker är dedikerade kundernas behov: Ekara-lösningen med avseende på målgrupper (tekniska, digitala, icke-tekniska, teknikpartners), ip-label-koncernens historia och värderingar samt resurser för besökare som är intresserade av övervakning av slutanvändarapplikationer.

Ekara och ekara.ip-label.com utformades som svar på kundernas behov under årens lopp. Eftersom ip-labels kunder har olika profiler och bakgrunder strävar både lösningen och webbplatsen efter att tillgodose behoven hos användare inom it-området, det digitala området och affärsområdet. Vad ip-labels kunder har gemensamt är deras strävan att förbättra slutanvändarnas upplevelse för att säkerställa tillfredsställelse och produktivitet.