Upplevelsekvalitet (QoE)

Prestanda och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer har omedelbara effekter på företagets produktivitet, intäkter, varumärkesimage och anseende. Genom att mäta upplevelsekvaliteten kan företag övervaka tjänsternas prestanda utifrån hur deras användare upplever dem.  
Upplevelsekvalitet
Övervakning av upplevelsekvalitet av ip-label
Upplevelsekvalitet

Upplevelsekvalitet – för att användarna är viktiga

Finns det en typisk användare för dina applikationer? Troligtvis inte. Är de interna eller externa användare? Är de kunder eller potentiella kunder eller partners? Har de kontoret i fickan eller sitter de vid ett skrivbord? Stämmer allt det ovanstående, kanske ännu flera saker, in på dem? Och det viktigaste av allt: är de nöjda? Hur kan du se till att förutsättningarna när de använder dina applikationer är de bästa möjliga? Hur kan du vara säker på att applikationen är tillgänglig och har hög responsivitet? Upplevelsekvalitet är ett subjektivt mått på den service som tillhandahålls, såsom användaren upplever den. Övervakning av upplevelsekvalitet (QoE) sätter användarna i fokus genom att företaget säkerställer att de är nöjda med den service som IT-avdelningen ger.

 

Övervakning av upplevelsekvalitet av ip-label

Övervakning av upplevelsekvalitet av ip-label

ip-label är Europaledande inom mätning av upplevelsekvalitet (QoE) för användare av alla typer av digitala tjänster. Våra lösningar kompletterar de traditionella metoderna för att mäta upplevelsekvalitet där fokus ligger på att övervaka tekniska aspekter av leveranskedjan, till exempel nätverksdatabasen, servern osv. ip-label tillhandahåller teknik för såväl aktiv övervakning som övervakning av faktisk användning för att mäta upplevelsekvaliteten såsom den uppfattas av alla användare, oavsett applikationer eller sammanhang (molnbaserad databehandling, mobilitet osv.). Genom att följa upp hur användarupplevelsen är kan företag förbättra applikationernas prestanda överlag och på så vis få nöjdare kunder. Nöjda användare, nöjda företag.

Vill du förbättra upplevelsekvaliteten för dina användare?

Kontakter